Sparkellink is uw partner!SPARKELLINK is partner voor gemeente en overheden en voor sociale, culturele educatieve en maatschappelijke organisaties in stad of op het platteland.SPARKELLINK is uw partner op het terrein van onderwijs en educatie, musea en cultuur, natuur - en speelruimte, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen.SPARKELLINK is uw partner wanneer uw beleid een uitvoeringsgerichte vertaling vraagt die de doelgroep bereikt.

SPARKELLINK is uw partner bij de realisatie van speelgelegenheden en bewonersparticipatie

.

SPARKELLINK is uw partner wanneer het gaat om projecten en waarbij  communicatie en samenwerking tussen verschillende doelgroepen en/of geledingen in uw organisatie van cruciaal belang zijn.