Sparkellink Actueel

Sparkellink is deskundig en actief op het gebied van projecten in het kader van de (ruimtelijke) inrichting van speelruimte. Specifiek is er expertise op het vlak van avontuurlijke en natuurlijke speelinrichting en het maken educatieve verbindingen.

Tot heden voert Sparkellink deze projecten uit in de gemeente Skarsterlân. Een groen en ecologisch concept dat eigentijds is en kinderen spelenderwijs in contact brengt met de natuur, natuurbeleving en natuur educatie. Een concept dat veelzijdig, gezond, creatief en fantasierijk spelen stimuleert. Een concept dat kinderen, ouders,  buurtbewoners en schoolteams motiveert tot creativiteit en zelfwerkzaamheid. Een concept dat duurzaam en onderhoudsarm is.
De Sparkellink aanpak is aantrekkelijk in een tijd dat er efficiënt met geld en belangen moet worden omgegaan. Daarnaast is Sparkellink actief op het vlak van museaal beleid, conceptvorming en museum inrichting.